Η μοναδική επιχείρηση αποθήκευσης στην Ευρώπη άνοιξε στη Θεσσαλονίκη 1